Иновациски планови за ИТ компании – ЗБК креација

Изработка на иновациски планови за регионална пратформа на ИТ компании. Во рамките на 4 плана се изработени и планови за стартап на млади до 29 години.