НАЈДОБРОТО ЗА ЗАНАЕТЧИИТЕ: Обука во Вадовице

НАЈДОБРОТО ЗА ЗАНАЕТЧИИТЕ: Обука во Вадовице


МОЖНОСТИ ЗА УМЕТНИЦИ И ЗАНАЕТЧИИ:
ВТОРА ОБУКА

Обуката во Видовице ќе се состои од:

  • Изработка на веб – страница на WordPress
  • Фотографиране за дигитален маркетинг
  • Онлајн анализа за веб – страници