Онлајн Обуки за Претприемништво за УНДП – програма за самовработување 2020

Онлајн Обуки за Претприемништво за УНДП – програма за самовработување 2020

Одржани 4 онлајн обуки со по 15 учесници за развивање на бизнисот, во услови на ковид кризата/пандемија, со поддршка на УНДП – Програмата за вработување.