Организација на финална онлајн конференција за проектот Симбиоза

Организација на финална онлајн конференција за проектот Симбиоза

Организирана финална виртуелна конференција за Проектот Симбиоза за придобивките од циркуларната економија и компостирањето за компаниите.