Организација на форум за НАТО придобивките во образованието

За Институтот ГАУС се организира #NATOforum ЕУРО-АТЛАНТИЧКИ ВРЕДНОСТИ И СОЦИЈАЛНИ ПРЕДИЗВИЦИ ПРЕКУ ПРИЗМАТА НА ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС дел од спонзорираниот проект за НАТО ПДД „Ајде да научиме за НАТО НАТО и евро-атлантските вредности.