ArtYOUth

ArtYOUth

📈 Какви резултати ќе обезбеди проектот ArtiYOUth за своите целни групи?

Главните резултати од нашиот проект се следните:

✨ Онлајн курсеви за развој на претприемачки начин на размислување, ставови и вештини Онлајн курсевите ќе и помогнат на целната група да ги подобри своите трансверзални вештини, што ќе доведе до подобрување на можностите за вработување и ќе им помогне да започнат сопствен бизнис. Ова, пак, придонесува за постигнување на една од главните цели на проектот.

✨ 24 видео упатства за различни занаетчиски територии и видео поврзано со придобивките од занаетчиството за емоционалната благосостојба и справувањето со стресот. Со нашите видео упатства, младите ќе развијат вештини за изработка и рачна изработка во различни занаетчиски работи, како што се керамика, монистра, дрво, сликање на дрво, изработка на накит, плетење, хеклање, везење итн. Нашето последно видео ќе придонесе за благосостојба од овие млади луѓе кои покажуваат дека занаетчиството е добар начин за справување со стресот и емоционалната траума.

Доколку сте подготвени да дознаете повеќе за проектот и резултатите, следете не на ова патување! 💫

🎯 Кој е насочен на ArtiYOUth со своите резултати?

Нашиот проект, со своите резултати и активности, ќе се фокусира на обесправените млади, особено на оние кои:

🔸 се на возраст од 15-29 години,
🔸 живееле или моментално живеат во дом за деца без родители или систем за згрижување,
🔸 се млади украински бегалци кои живеат во партнерски земји,
🔸 имаат пречки во развојот, но се способни да се занимаваат со рачни изработки.

Воодушевени сме што сме инклузивни и нудиме активности и можности за младите! 🌱