Менторирање на стартапи на млади до 29 години, ранливи категории, лица со попреченост – УНДП – програма за менторирање

Сизигија го води на тимот за менторство на малите фирми во Пелагонискиот и Југозападниот регион и тоа со 20 ментори кои работат со повеќе од 120 мали компании за зголемување…

0 Comments

Best4Artisans

Проектот "Најдоброто за занаетчиите" (B4A) се фокусира на важен дел од европското културно наследство: занаетчиските вештини. Проектот нуди обука на локалните занаетчиски претприемачи за да им помогнат да преживеат во…

0 Comments

Соработници

УНДП - Проект за самовработување - Шанса за сите ЗБК Креација Скопје МАГДА - Асоцијација за развој на видео игри Битола . Фондација Гаус Институт Битола Центри за вработување Пелагониски…

0 Comments

Истражувачки активности

Истражувачки активности Креирање дата база за мали и средни фирми Технолошки трансфери – конекција на академија и реален сектор Иновативни иницијативи Можности за инвестирање во РСМ Истражувачката активност на Фондација…

0 Comments

Реализирани проекти

Реализирани проекти во 2019 година: 1. Во 2019 година и во тек, е подизведувач на Програмата за самовработување на УНДП со тренери за организирање на најмалку 10 обуки за прептримништво…

0 Comments

Сизигија Скопје – Фондација за креирање на екосистеми, технологии, иновации и трансфер на знаење за личен и бизнис развој

Фондацијата Сизигија Скопје го поддржува екосистемот за развој на претприемништво, новите технологии, иновации и трансфер на знаење за личен и бизнис развој во одржливо опшество. Балансираниот животен и кариерен пат…

0 Comments

Gender Equality Plan (GEP)

Gender Equality Plan (GEP ) Foundation Sizigija has strategy to promote and ensure gender equality in an organization. Dedicated human resources to implement the GEP effectively. Data collection and monitoring,…

0 Comments