ArtYOUth

📈 Какви резултати ќе обезбеди проектот ArtiYOUth за своите целни групи? Главните резултати од нашиот проект се следните: ✨ Онлајн курсеви за развој на претприемачки начин на размислување, ставови и…

0 Comments

Поддршка на Развојот на Социјалното Претприемништво во Северна Македонија: Нов Проект со Полска Помош

Амбасадорот Кшиштоф Гжелчик и Сузана Трајковска од фондацијата Сизигија потпишаа договор за реализирање на проект за поддршка на развојот на социјалното претприемништво во Северна Македонија. Благодарение на поддршката на средствата…

0 Comments

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Министерството за труд и социјална политика и Фондациите Барка и Сизигија

📌Центарот за социјални претпријатија во Скопје, кој се отвори преку  проектот „Поддршка на социјалните претпријатија“ финансиран од Европската Унија и со поддршка на Министерството за труд и социјална политика продолжува…

0 Comments