Соработници

УНДП - Проект за самовработување - Шанса за сите ЗБК Креација Скопје МАГДА - Асоцијација за развој на видео игри Битола . Фондација Гаус Институт Битола Центри за вработување Пелагониски…

0 Comments

Истражувачки активности

Истражувачки активности Креирање дата база за мали и средни фирми Технолошки трансфери – конекција на академија и реален сектор Иновативни иницијативи Можности за инвестирање во РСМ Истражувачката активност на Фондација…

0 Comments

Сизигија Скопје – Фондација за креирање на екосистеми, технологии, иновации и трансфер на знаење за личен и бизнис развој

Фондацијата Сизигија Скопје го поддржува екосистемот за развој на претприемништво, новите технологии, иновации и трансфер на знаење за личен и бизнис развој во одржливо опшество. Балансираниот животен и кариерен пат…

0 Comments