DigiWell

Со задоволство ви го претставуваме проектот DigiWELL, насочен кон потикнување на возрасните личности со потребни компетенции за дигитална благосостојба и безбедност. Преку развој на комплетен прирачник, програма за обука и иновативна Отворена Образовна Платформа (OER), DigiWELL има за цел да го зголеми нивото на дигитална издржливост за сите.

DigiWELL се обидува да развие прирачник за градење на дигитална отпорност, програма за обука и OER платформа за да ги опреми возрасните со вештините потребни за да напредуваат во дигиталната ера. Проектот ќе вклучува работни сесии за возрасни, транснационални работилници и настан за учење. Ќе се развие креативен прирачник, програма за обука и материјали, заедно со активностите за дисеминација и виртуелните состаноци за управување со проекти.

DigiWELL има за цел да поттикне најмалку 50 организации за возрасни, 500 возрасни и 140 обучувачи. Проектот ќе резултира со прирачник за дигитална отпорност, материјали за обука и платформа за ОER од која би имале корист најмалку 1.000 возрасни и нивните организации.

Придружете ни се на патувањето кон градење на дигитална отпорност. Посетете www.digiwell.sk за повеќе информации и следете не на социјалните медиуми @DigiWELL. Заедно, да ја прифатиме дигиталната благосостојба и безбедноста за сите.