Е+Brochure

МОЖНОСТИ ЗА УМЕТНИЦИ И ЗАНАЕТЧИИ

Невладини организации од 5 земји со Erazmus+ проект создаваат можност занаетчиите да реализираат креативна идеи во реален бизнис со:
  • Креирање Бизнис план
  • Користење на онлан претприемнички алатки за буџети и финансиско планирање
  • Зголемување на онлан мрежата, комуникациата и работата преку користење на ИКТ алатки
  • Препознатливост на производите, пласирање на пазарот и промоциа
  • Развивање на можности за зголемување на приходите и инвестициите
  • Пишување на проекти за финансирање на креативните идеи