УНДП - Проект за самовработување - Шанса за сите

ЗБК Креација Скопје

МАГДА - Асоцијација за развој на видео игри Битола

.

Фондација Гаус Институт Битола

Центри за вработување Пелагониски регион

Одикон Консултанти Битола

БАСМЕ - Скопје

Регионална Стопанска Комора Битола

Приватни фирми

Економски факултет Прилеп