Организирање на Финална конференција за План Дојран за промовирање на резултатите на Македонското Научно друштво од Битола

Организирање на Финална конференција за План Дојран за промовирање на резултатите на Македонското Научно друштво од Битола

Организирана Финална конференција на Македонското научно друштво за Стратегијата за развој на Дојранското езеро како финален настан за Проектот План Дојран.