Време е за Бизнис Академија за вештини – 2020

Време е за Бизнис Академија за вештини – 2020

Проектот Време е за бизнис ададемија за вештини, се реализира со подршка на Агенцијата за млади и спорт, со одржување на 2 онлајн акдемии со 8 модули за генерирање идеи и започнување на сопствен бизнис.

На обуките активно работеа 56 учесници, млади невработени до 35 години, студенти, 2 средни училишта, 3 невладини организации – Здрижение на менаџери Елит Скопје, Младински Центар Штип, Центар за вработување Битола, приватни фирми изработени се 10 бизнис планови за различни дејности од ИТ софтвер до органско производство сите со фокус за развивање на бизнис.